Op vrijdag 8 december werden we uitgenodigd om deel te nemen aan een co-creatie over wondzorg in het To Walk Again REVAlution center in Herentals. Verschillende ondernemers, zorginstellingen en patiënten werden samengebracht om na te denken over belangrijke topics in de gezondheidszorg. 

  co-creatie
  REVAlution Center in Herentals

  De thema's die aan bod kwamen:
  1. digitale transformaties met toepassingen van virtual reality bij post-revalidatie
  2. het comfort voor gebruikers met een focus op innovatieve wondzorg
  3. REVAlutionaire hulpmiddelen waarbij technische vernieuwing het leven van patiënten kan verbeteren

  co-creatie REVAlution Center
  co-creatie in REVAlution Center

  So Yes zet zwaar in op het comfort van de rolstoelgebruikers en wil dan ook preventief werken rond wondzorg. Door aangepaste kleding kunnen namelijk tal van wondproblemen vermeden worden.

  In het debat zaten mensen van onder meer wondzorgcentrum, Maxi Care Solutions, revalidatieziekenhuis Revarte, Centexbelen ervaringsdeskundige Jolien. 

  We kwamen tot de vaststelling dat er veelal financiële middelen worden ingezet door de overheid op het curatieve aspect bij wondzorg, maar dat er (te) weinig aandacht wordt besteed aan preventieve maatregelen. 

  dwarslaesie
  interview over wondproblematiek bij dwarslaesiepatiënten

  Er werd verteld dat mensen met wondproblemen vaak goed geholpen worden door een wondverpleegkundige in een ziekenhuis, maar dat er vaak een te gebrekkige opvolging is wanneer mensen naar huis gaan. Thuisverpleging heeft vaak onvoldoende tijd of kennis om wondproblemen, naast de dagelijkse verzorging, voldoende te kunnen aanpakken.

  Met onze werkgroep lanceerden we het voorstel om een omgeving te creëren waarbij mensen met een verschillende expertise over wondzorg af en toe samenkomen. Hier kan informatie gedeeld worden en nagedacht worden hoe mensen met een wondprobleem zo goed mogelijk geholpen en doorverwezen kunnen worden.

  Mensen met wondproblemen zouden moeten weten waar ze correcte informatie kunnen inwinnen over preventieve maatregelen en beroep doen op professionals inzake wondzorg die hen daadwerkelijk kunnen helpen en verder opvolgen.

  Na de brainstorm sessie mocht elke werkgroep een voorstel pitchen bij minister van innovatie Philippe Muyters.

  wondzorg
  co-creatie over wondzorg
  Philippe Muyters
  Philippe Muyters

  We zijn er van overtuigd dat aangepaste kleding het risico op wondproblemen aanzienlijk verkleint. Wie vragen heeft over wondzorg of aangepaste kleding kan ons steeds contacteren via info@so-yes.be. Wij helpen u graag verder.

  Groetjes,
  Sofie en Jessie